23 Mayıs 2015 Cumartesi

LG G4 ile Mükemmel Görün, Mükemmel Hisset!

LG G4, F 1.8 diyafram aral\uc0\u305 \u287 \u305 ve 16 MP kamera özelli\u287 i ile dü\u351 ük \u305 \u351 \u305 k ve portreler için ideal olan ultra-parlak lensi kullanarak muhte\u351 em netlik ve ayr\u305 nt\u305 ile parlayan harika-profesyonel görünümlü foto\u287 raflar çekin.
\ \
\ \
G4'ün teknolojinin son harikas\uc0\u305 , k\u305 z\u305 lötesine duyarl\u305 renk spektrum sensörü, bir foto\u287 raf\u305 n çekilmesinden bir kare önce tüm görünür \u305 \u351 \u305 \u287 \u305 analiz eder ve ölçer ve bu sayede bir foto\u287 raf\u305 n renklerinin dü\u351 ük \u305 \u351 \u305 k ko\u351 ullar\u305 nda dahi do\u287 al ve canl\u305 görünmesini sa\u287 lar. Ayd\u305 nl\u305 k ve karanl\u305 \u287 \u305 ayarlayan kamera ayarlar\u305 n\u305 düzenleyerek her an\u305 bir sanat eserine çevirin, hareketleri daha h\u305 zl\u305 dondurun ve daha iyi dü\u351 ük \u305 \u351 \u305 kta foto\u287 raf çekin. G4'ün lazer otomatik odaklanma özelli\u287 i ve kamera titremesini azaltan geli\u351 mi\u351 bir görüntü sabitleyicisi olan OIS 2.0 ile h\u305 zl\u305 ve net foto\u287 raflar çekin.
\ \

back to top